Skip to main content
WhatsApp BaşvurusuKivekoGenel

WhatsApp Başvurusu

Giriş Geçtiğimiz günlerde WhatsApp’ı açınca “WhatsApp koşullarını ve gizlilik ilkesini güncelliyor” başlıklı bir bildirimle karşılaşmıştık. Bunun üzerine meseleyi farklı boyutları ile ele alan bir makale yayımlamıştım (WhatsApp Koşullarını Ve Gizlilik…
lokasyon verisiKiveko

Lokasyon Verisi Nedir?

Giriş Bilindiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("KVK Kanunu") 16 ncı maddesi uyarınca Sicile kayıt olması gereken veri sorumluları tarafından tespit edilmesi gereken unsurlardan birisi de, ilgili veri…
25 Mayıs 2020
ülkemizde kvkkKiveko

Ülkemizde KVKK: Hâl-i Pürmelâl

Giriş Arapça kökenli olan ve durum anlamına gelen "hâl" kelimesi ile Farsça kökenli olan ve hüzünlü, üzüntülü anlamına gelen "pürmelâl" kelimesinin birlikteliğinden oluşan "hâl-i pürmelâl" ifadesi, içerisinde bulunulan hüzünlü durum…
19 Mayıs 2020
COVID-19 araştırmalarıKiveko

COVID-19 Araştırmaları Hakkında Genelge

COVID-19 Araştırmaları Hakkında Genelge Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından yayımlanan "COVID-19 Hastalarında Tedavi Yaklaşımları ve Bilimsel Araştırmalar" konulu, 16/04/2020 tarihli ve 2020/2 sayılı Genelge ile COVID-19 araştırmaları…
17 Nisan 2020
veri sorumlusu şikayetKiveko

Veri Sorumlusuna Başvuru ve Kurula Şikâyet

Giriş Kişisel verilerimizi işleyen kişi, kurum ve kuruluşların mevzuata aykırılık teşkil eden fiilleri ile zaman zaman karşılaşabiliyoruz. Bu gibi durumlarda mevzuata aykırılık; öncelikle veri sorumlusuna başvurarak giderilmeye çalışılmalıdır. Mevzuata aykırılığın…