Hakkımızda

Çevrimiçi mahremiyete ilişkin riskler hakkında farkındalığı artırmayı; herkesin bu riskleri asgarî düzeye indirgemesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

Blog Hakkında – mahremiyet.info

Kişisel mahremiyet ve güvenlik, ülkemizde olduğu gibi dünyada da gündemin üst sıralarında yer alıyor. Dijital verinin ve sayısallaştırılan verinin yaygın kullanımı (ve bu verilerin iletimi ile işlenmesinin kolaylaşması) sayesinde veri, toplum ve ekonomi için yeni ve değerli bir kaynak hâline geldi. Büyük veri, yapay zekâ, nesnelerin interneti, bulut bilişim, 5G, makine öğrenmesi ve derin öğrenme gibi teknolojilerle gelişen veri temelli ekonomi ya da genel anlamda dijital ekonomi; devletler için olduğu kadar şirketler bakımından da stratejik önem arz ediyor.

Tüm bu gelişmeler ve gerekçeler; Anayasamız ve uluslararası sözleşmeler ile güvence altına alınan temel hak ve özgürlükler arasında yer alan özel hayatın gizliliği hakkını, mahremiyet hakkını çok ciddi bir şekilde tehdit ediyor.

Çevrimiçi mahremiyet, güvenlik ve gizliliğe ilişkin tehdit ve riskler hakkında farkındalık oluşturmayı; şirketlerin, uygulamaların ve hizmetlerin görünmez maliyetleri hakkında bilgilendirme yapmayı, böylelikle herkesin bu tehdit ve riskleri asgarî düzeye indirgemesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

Yayın İlkelerimiz

  • Çerez kullanmaz, ziyaretçimizin mahremiyet, güvenlik ve gizlilik hakkına saygı duyarız.
  • Açık kaynak kodlu uygulama ve hizmetleri destekler, tavsiye ederiz.
  • Reklam almaz, ziyaretçilerimizi yormayız.
  • Türkçe dilini sever, Türkçe’yi doğru kullanmaya özen gösteririz.
  • Teknik bir dil kullanmamaya; sade ve anlaşılır bir dil kullanmaya gayret ederiz.
  • İçerik hazırlarken faydalandığımız kaynaklara yer veririz.
  • Pexels, Pixabay ve Unsplash gibi sitelerde yer alan ücretsiz görselleri kullanırız.
  • Eleştirel (kritik ve analitik) düşünme yetkinliğinden istifade etmeye çalışırız.
  • Yasadışı içerik, küfür ve reklam içermeyen yorumları koşulsuz yayınlarız.

Yazı Kategorilerimiz

Mahremiyet” kategorisi altında bu internet sitesinde yer alan içeriklerin felsefî ve fikrî altyapısına ilişkin içeriklere, “Tavsiyeler“ kategorisi altında mahremiyet ve güvenlik öncelikli uygulama ve hizmetlere; “İncelemeler” kategorisi altında çokça kullanılan uygulama ve hizmetlere ilişkin mahremiyet odaklı analizlere; “Riskler“ kategorisi altında teknoloji ve internetin sebebiyet verdiği güncel tehditlere; “Kara Liste“ kategorisi altında kullanıcılarının mahremiyet hakkına saygı duymayan veya yeterli düzeyde tedbir almayan şirketlere, “Kiveko” kategorisi altında kişisel verilerin korunması hukukuna ilişkin güncel haberlere ve kılavuzlara, son olarak “Genel” kategorisi altında bunların dışında kalan konulara yer verilmektedir.