Ahmet Esad Berktaş

Veri Koruma Hukuku Danışmanı | LL.B., LL.M.

İzmir doğumluyum, aslen Kahramanmaraşlıyım fakat çocukluğumu Gaziantep ve Van’da geçirdim. Bilgisayarla çok erken yaşta tanıştım. Küçüklüğümden itibaren hukuk bölümünü istediğim için Anadolu Lisesi’ne girdim ve sonrasında hukuk okudum. Hayatım boyunca teknolojiye yakın ilgi duymamdan dolayı iki ilgi alanım olan bilişim ile hukuku birleştirerek Bilişim Hukuku alanında yüksek lisans yaptım. Yüksek lisans yaptığım dönemde (2012-2013) kişisel verilerin korunması konusunun özellikle Avrupa’nın ve dünyanın önemli gündemleri arasında yer almasından, ayrıca o dönem ülkemizde taslak hâlde bekleyen bir veri koruma yasasının bulunmasından ötürü yüksek lisans tezimi bu alanda yazdım ve sonrasında da çalışmalarımı kişisel verilerin korunması ve mahremiyet hukuku üzerine yoğunlaştırdım.

Ülkemizde kamuda istihdam edilen ilk Bilişim Hukuku Danışmanıyım. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul görüşmelerine, milletvekilleri dışında katılan çok az sayıdaki kişiden biri olma şansına eriştim. Bu Kanun’un yürürlüğe girmesinden sonra hazırlanan ilk sektörel düzenleme niteliğindeki ilgili yönetmeliğin çalışmalarını koordine ettim. Yine ülkemizin strateji ve eylem planlarında yer verilmesine rağmen yürürlükteki yasal ve idari düzenlemeler arasında kendisine bir türlü yer bulamayan, şu anda projesi T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından koordine edilmekte olan “açık veri” konusunda hüküm içeren ilk yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesine öncülük ettim, buna benzer daha pek çok ilkleri yaşama imkânına kavuştum.

İngilizce dilinde yeminli tercümanım. Amatör telsizci, amatör denizci ve izci lideriyim. Kampçılığa, trekkinge, tarihe ve yeni yerleri keşfetmeye meraklıyım. Evliyim, iki çocuk babasıyım.

Teknik Bilgilerim

Akademisyen olan ve uzmanlık tezini evindeki bilgisayarında yazan bir babanın evladı olarak okula gitmeden önce çok erken yaşta bilgisayarla tanıştım. DOS işletim sistemini, 1.44’lük disketleri kullandım; Dave, Arkanoid, Supaplex gibi DOS tabanlı oyunları oynadım; internete dial-up ile bağlandım; flash ile internet siteleri tasarladım. 90’lı yılların başından günümüze kadar bilgisayar ve internetin tarihsel gelişimine tanıklık ettim, 1992 ile 2010 yılları arasında çıkan bilgisayar oyunlarının çok büyük bir bölümünü oynadım.

Çocukluğumdan itibaren grafik tasarım ve web tasarım işleriyle uğraştım. Adobe uygulamalarını; özellikle Photoshop, Illustrator ve InDesign kullandım. Web tasarım kapsamında farklı içerik yönetim sistemleri ile çalıştım. Az da olsa HTML, CSS ve JavaScript ile kodlama yaptım.

Yakın geçmişte yaşadığım dijital dönüşüm sürecinde özellikle kendi sunucumu yönetebilmek, uygulama ve hizmetleri kurabilmek ve gerekli ayarları yapabilmek için Linux öğrendim. Kendi ihtiyaçlarımı görecek kadar Docker, Docker Compose, MySQL, MariaDB, Apache, Nginx biliyorum.

Akademik Geçmişim

2010 yılında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. Avukatlık stajı sonrasında gittiğim Londra’da; İşletme, Hukuk ve Sosyal Bilimler eğitimi aldım. Southampton Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Bilişim ve Ticaret Hukuku alanında yaptığım yüksek lisansı; 95/46 sayılı AB Direktifi, Genel Veri Koruma Tüzüğünün (GDPR) ilk Taslağı ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Taslağı’nı karşılaştırdığım “Kişisel Verilerin Korunması: AB ve Türkiye” başlıklı tez ile 2013 yılında tamamladım. Hâlen, 2019 yılında Türk-Alman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde başladığım Özel Hukuk Doktora programına devam ediyorum.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) bünyesinde oluşturulan Genom ve Biyoenformatik Bilim Kurulu ile Nadir Hastalıklar Bilim Kurulu’nda görev yaptım.

Çalışma alanıma ilişkin yayımlanmış kitap, makale ve bildirilerim bulunmaktadır. Bunlardan bazıları:

  • Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması (Kitap Bölümü, Sağlık Sistemleri ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2020)
  • Veri Koruma Hukuku, Kurumsal Bilgi ve Yönetim Sistemleri (Kitap Bölümü, 2020)
  • Kişisel Sağlık Verilerinin Mahremiyeti (Makale, SD Dergisi, Nisan 2018)
  • Klinik Araştırmaların Sigorta Edilmesinde AB ve ABD Mevzuatı (Poster Bildiri, III. Ulusal Klinik Araştırmalar Kongresi, Kasım 2017)
  • Kişisel Verilerin Korunmasında Açık Rıza (Sözlü Bildiri, I. Uluslararası Sağlıkta Bilişim ve Bilgi Güvenliği Kongresi, Ekim 2016)

Profesyonel Geçmişim

Fakülte’den mezun olduktan sonra avukatlık stajımı Ankara ve İzmir’de tamamladım. 2012-2014 yılları arasında sağlık bilişimi alanında faaliyet gösteren bir şirkette yöneticilik yaptım, 2014-2015 yılları arasında sivil toplum kuruluşlarında çalıştım. 2015 yılının sonlarına doğru Ankara’ya döndükten sonra kısa süre serbest avukatlık tecrübem oldu.

2016 ile 2020 yılları arasında, Dünya Bankası projesi kapsamında Sağlık Bakanlığında Bilişim Hukuku Danışmanı unvanı ile tam zamanlı görev yaparak, kurumun kişisel verilerin korunması mevzuatına ilişkin süreçlerini koordine ettim. 2020 yılı Eylül ayından itibaren Bakanlıktaki görevime Veri Koruma Hukuku Danışmanı olarak uzaktan devam ediyor, İstanbul’da yalnızca veri koruma hukuku alanında çalışıyor, bu alanda danışmanlık ve eğitim veriyorum.

Katıldığım Etkinlikler

Çalışma alanıma ilişkin düzenlenen birçok kongre, konferans, seminer ve sempozyumda konuşmacı olarak yer aldım, eğitimler verdim. Konuşma yaptığım, panelist olarak yer aldığım veya sadece katılım sağladığım bazı etkinlikler:

Sertifikalarım

Çalışma alanımla ilişkili olup katılım sağlayarak almaya hak kazandığım bazı sertifikalar:

Mahremiyet Aktivizmi

Sıkı bir teknoloji takipçisi olmama rağmen, teknolojinin insanlığı daha iyiye götürdüğünü düşünmüyorum. Teknolojinin hayatımıza kattığı değerler ile bize unutturduğu değerleri kıyasladığım zaman ikincisinin daha ön plânda olduğunu hissediyorum. İnsanların çevrimdışı (offline) ortamdan çevrimiçi (online) ortama büyük bir hızla göç ettiklerine üzülerek şahitlik ediyorum. Teknolojiyi iyi ve güzel için kullananları tenzih ederim fakat insanı insan yapan en temel değerlerden bile çok hızlı bir şekilde uzaklaştığımızı sanıyorum.

Bir taraftan da teknolojinin beraberinde getirdiği riskleri ve tehditleri görüyor, bu risk ve tehditleri kendi açımdan asgari düzeye indirebilmek için okumalar yapıyor, teknik bilgimi geliştirmeye çalışıyor, gerektiği durumlarda teknoloji diyeti uygulamaya çalışıyorum. Teknolojinin sağladığı kolaylıkların bazılarından feragat ediyor ve tüm bunların karşılığında ise özgürlüğümü ve mahremiyetimi adım adım geri alıyorum.

Bunları tek başıma yapmamın pek anlam ifade etmediğini biliyorum, nitekim her birimizin hayatı, içerisinde yaşadığımız toplumun geneli tarafından verilen kararlardan doğrudan etkileniyor. O nedenle bu hususları aileme, çevreme ve içerisinde yaşadığım topluma da (bildiğim ve elimden geldiği kadarıyla) anlatmam gerektiğini düşünüyorum. Bu gerekçelerle konuya ilişkin toplumsal farkındalığı artırmak için çaba sarfediyorum.